За проекта

marketing strategy

 

Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин реализира проект „Приключение с балон – нов съвместен туристически продукт“, който има за цел да допринесе за развитието на туризма и подобряване на устойчивото използване на природните и културните ресурси в трансграничния регион Румъния-България.

АРРБЦ-Видин изпълнява проекта в партньорство с румънската организация АРИЕС – Олтения и Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000 – Монтана. Проекта стартира на в началото на февруари 2016 г. и се очаква да приключи в началото на 2018 г.
Идеята на проекта е разработването на нов трансграничен туристически продукт – на базата на летене с топловъздушен балон.
Новосъздадената туристическа атракция ще бъде включена в туристически оферти, предлагани в цялата трансгранична зона. Ще бъде създадена и мрежа за промоция на новия продукт.
Очаква се новия туристически продукт да привлече повече чуждестранни туристи, с което да се повиши броя на нощувките в трансграничната зона, обхващаща 8 области в България и 7 области в Румъния.

Програмната територия включва регионите от ниво 3 по NUTS разположени на границата между двете партниращи държави: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич за територията на България и регионите от ниво 3 по NUTS: Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца за територията на Румъния.

map

 

 

 

 

 

 

 

Основна цел на проекта

Създаване на нов туристически продукт, с участието на всички заинтересовани от развитието на туризма страни в трансграничния регион, както и увеличаване на дела на платежоспособните туристи в района.

Целеви групи:
Представители на фирми и НПО, работещи в областта на туризма от трансграничния регион Румъния-България; места за настаняване; туроператори и туристически агенти; атракционни и тематични паркове; заведения за хранене и развлечение; местни власти; туристи; населението на трансграничния регион Румъния-България, което възлиза на 4,77 млн. жители – 3.16 милиона (66%) на територията на Румъния и 1.61 милиона (34%) на територията на България

В рамките на проекта са предвидени следните дейности 

 1. Управление на проекта
 2. Закупуване на 2 топловъздушни балона и необходимо оборудване – за двете страни на границата
 3. Маркетингова стратегия за промоция на новия трансграничен туристически продукт
 4. Промоционално летене над трансграничната зона – ключова дейност в рамките на проекта, при която ще бъде заснет професионален видео материал
 5. Семинари с представители от всички сфери на туризма за създаване на съвместни трансгранични туристически оферти
 6. Рекламни материали: DVD филм, уеб сайт, брошура и фотоалбум със уникални кадри заснети от въздуха, листовки.
 7. Обучение на наземен екипаж на топловъздушен балон
 8. Привързани издигания на балон в 10 града в България и 10 в Румъния, по време на които всички желаещи ще имат възможност да се насладят на усещането при издигане на балона.
 9. Балон-фиеста – за участие в балон фиестата ще бъдат поканени 50 участници, които да сформират 10 екипажа, които в продължение на 5 дни ще издигат топловъздушни балони на летище Ерден, Монтана
 10. Участие в международни туристически изложения в България и Румъния

 

Резултатите, които очакваме да постигнем 

 • Нов съвместен туристически продукт
 • Увеличение броя на нощувките в трансграничния регион
 • Мрежа за промоция на труистическия продукт.