Monthly Archives: юни 2017

Какво предстои ?

Семинари

Ще се проведат 4 семинара в България и 4 в Румъния, на които ще бъдат поканени организации и фирми, свързани с туризма. Планираме по време на провеждането на семинарите да се проведе и свободно летене с топловъздушен балон над местата, където се провеждат семинарите или в близост до тях. Участниците ще имат възможност да наблюдават издигането и полета на балона.

По време на семинарите ще бъде представен проекта, както и разработената маркетингова стратегия за позициониране на нов трансграничен туристически продукт. Ще бъде обсъдено и създаването на мрежа за промоция, която ще включва туристически обекти, предоставящи рекламни материали с цел популяризирането на новия туристически продукт.

По време на семинарите ще се наблюдава свободно летене на балона, при което ще се заснемат уникални кадри на интересни природни и културно-исторически забележителности. Да се привлече интереса на туристите по такъв атрактивен начин е уникална възможност за всяка от областите по поречието на река Дунав.

Ще се заснеме филм и множество красиви снимки от въздуха, които под формата на брошури и флайери да рекламират съответната област пред български и чуждестранни туристи по време на туристически изложения в България и чужбина.

Привързани издигания в 10 града в България и 10 града в Румъния

По време на привързаните издигания на топловъздушния балон в 10 града в България и Румъния всички желаещи ще имат възможност да се качат на балона и да се насладят на преживяването напълно безплатно.

Балон фиеста

За участие в Балон фиестата ще бъдат поканени 50 участници, които да сформират 10 екипажа, които в продължение на 5 дни ще издигат топловъздушни балони на летище Ерден, Монтана.