Привързани издигания в Козлодуй, Белоградчик, Монтана, Враца, Плевен, Оряхово и Видин

Привързано издигане на топловъздушен балон в градовете

Козлодуй, Белоградчик, Монтана, Враца, Плевен, Оряхово и Видин

В периода 12 – 20 август 2017 г. бяха проведени 7 привързани издигания на топловъздушен балон LZ-APP,  което привлече общо над 1400 граждани на атрактивните събития в градовете от трансграничната зона. След градовете Русе и Велико Търново на атракцията се насладиха граждани от Козлодуй, Белоградчик, Монтана, Враца, Плевен, Оряхово и Видин. Промоционалната обиколка на балона по проект „Приключение с балон – нов съвместен туристически продукт“ постига целта си да популяризира новия туристически продукт сред населението в областите по река Дунав. Вследствие на добра организация екипа на проекта и най-вече на пилота и наземния екипаж, проведените събития направиха много хора щастливи. Благодарим на всички общини за съдействието и се радваме, че бяхме заедно в това приключение с балон.

Един от 10 града все още ни очаква, а там ще бъдем на 13 септември!

IMG_0196 IMG_0202 IMG_0346 IMG_0371 IMG_0589 IMG_0612 IMG_0639 IMG_0834 IMG_0838 IMG_0845 IMG_0977 IMG_1039 IMG_1047 IMG_1110 IMG_1122 IMG_1185 IMG_1367 IMG_9922 IMG_9929 IMG_9937