Семинари със заинтересовани страни в Румъния

АРИЕС – Олтения организира 2 семинара със заинтересовани страни с цел да се обсъдят туристически оферти на базата на новия туристически продукт. Семинарите се проведоха в Дробета-Турну Северин и Крайова в периода 5-8 септември 2017 г.

На семинарите присъстваха заинтересовани страни, включително представители на общини и туристическия бранш, както и потенциални организатори на събития. По време на семинарите присъстващите бяха запознати с целите на проекта и маркетинговата стратегия за промоция на новия туристически продукт.

Гражданите имаха шанса да видят и да се насладят на привързано издигане на топловъздушния балон. Също така бяха информирани за проекта и програмата INTERREG V-A.

 

IMG_1658IMG_1657IMG_1654IMG_1661